تفاوت میان نسخه‌های «توماس هابز»

جز
بدون خلاصه ویرایش
(«منفرد، محقر، حیوانی، کریه و کوتاه»)
جز
{{Infobox philosopher
|region=Westernفلاسفه Philosophersغرب
|era=[[فلسفه قرن هفدهم]]{{سخ}}(فلسفه جدید)
|image=Thomas Hobbes (portrait).jpg
|name=توماس هابز
|birth_date={{Birth date|1588|4|5|df=yes}}
|birth_place=[[Westport,وست‌پورت، Wiltshireویلتشر|Westportوست‌پورت]] nearنزدیک [[مالمزبوری]]، ویلتشر، انگلستان
|death_date={{Death date and age|1679|12|4|1588|4|5|df=yes}}
|death_place=[[دربی‌شر]]، انگلستان