باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
| — ||''{{پرچم|European Union}}''||۱۵٬۲۰۳٬۱۴۵
|-
|۱|| {{پرچم|UnitedChina, StatesPeople's Republic of}}||۱۴٬۵۲۶٬۵۵۰۱۰٬۱۱۹٬۸۹۶
|-
|۲|| {{پرچم|China,United People's Republic ofStates}}||۱۰٬۱۱۹٬۸۹۶۱۴٬۵۲۶٬۵۵۰
|-
|۳|| {{پرچم|Japan}}||۴٬۳۲۳٬۵۰۴