باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
| — ||{{noflag}}''[[Gross world product|World]]''||۷۴٬۳۸۴٬۹۸۰
|-
| — ||''{{پرچم|European Union}}''||۱۵٬۲۰۳٬۱۴۵۱8٬۲۰۳٬۱۴۵
|-
|۱|| {{پرچم|China, People's Republic of}}||۱8٬۱۱۹٬۸۹۶