تفاوت میان نسخه‌های «فرانس ماسریل»

Jules De Bruycker - Frans Masereel in his studio.jpg
(Jules De Bruycker - Frans Masereel in his studio.jpg)
{{infobox person
| name= فرانس ماسریل
| image=Jules De Bruycker - Frans Masereel in his studio.jpg
| image=
|caption= ماسریل در استودیواش، اثر ژول دو برویکر
| birth_date= ۳۱ ژوئیه ۱۸۸۹
| death_date= ۳ ژانویه ۱۹۷۲