تفاوت میان نسخه‌های «آشوری‌های عراق»

قرار دادن مقدار پیش‌فرض «» برای رده:اقوام در عراق (هات‌کت)
(قرار دادن مقدار پیش‌فرض «» برای رده:اقوام در عراق (هات‌کت))
[[رده:آمارگیری‌های نفوس عراق]]
[[رده:اقوام آشوری]]
[[رده:اقوام در عراق|عراق]]
[[رده:جامعه عراق]]
[[رده:سریانی‌ها]]