تفاوت میان نسخه‌های «جوامع الحکایات و لوامع الروایات»

قرار دادن مقدار پیش‌فرض «» برای رده:تاریخ‌نگاری هند (هات‌کت)
(قرار دادن مقدار پیش‌فرض «» برای رده:تاریخ‌نگاری هند (هات‌کت))
* سدید الدین محمد عوفی. ''گزیده حوامع الحکایات و لوامع الروایات'' به کوشش جعفر شعار انتشارات علمی و فرهنگی چاپ هفتم ۱۳۸۲
 
[[رده:تاریخ‌نگاری هند|هند]]
[[رده:رویدادنامه‌ها]]
[[رده:سلطنت دهلی]]