تفاوت میان نسخه‌های «بزه»

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است. ،  ۴ سال پیش
 
== جرائم سیاسی و مطبوعاتی ==
رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور [[هیئتهیات منصفه]] در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات [[هیئتهیات منصفه]] و تعریف [[جرم سیاسی]] را قانون براساس موازین اسلامی معین می‌کند.<ref>اصل۱۶۸قانون اساسی</ref>
جرائم مطبوعاتی هم اکنون دردادگاه مطبوعات با حضور هیئت منصفه تشکیل می‌شود اما چون جرم سیاسی هنوز به‌موجب قانون مشخص نگردیده‌است؛ لذا رسیدگی به جرائم سیاسی همانند سایر جرائم عمومی است<ref>قانون مطبوعات</ref>
*بموجب آخرین اطلاعات طرح جرم سیاسی نیز ازطرف قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی ارائه شده وکلیات آن به تصویب مجلس رسیده است<ref>http://www.entekhab.ir/fa/news/166290/متن-کامل-طرح-مجلس-برای-جرم-سیاسی</ref>و<ref>http://www.tasnimnews.com/fa/news/1392/06/31/146499متن-کامل-طرح-جرم-سیاسی</ref>