باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
* یک‌هزارم [[کیلوگرم]]
* ۰٫۳۵ [[اونس]]
* یک [[نخود (یکای جرم)|نخود]] برابر با ۰٫۱۹۵۱۲۵۰٫۱۹۲ گرم است.
* یک [[مثقال]] برابر با ۴٫۶۸۷۵ گرم است.
* ۱ گرم = ۱۵٫۴۳۲۳۵۸۳۵۲۹ [[دانه (یکا)]]
۱۲۰

ویرایش