تفاوت میان نسخه‌های «کاربر:Ponaksom/صفحه تمرین»

بدون خلاصه ویرایش
'''خداباوری باز''' که از آن به '''الهیات خدای باز''' و همچنین '''خداباوری بر مبنای اراده آزاد انسان''' نیز یاد می‌‌شود، به جنبشی الهیاتی گفته می‌شود که در درون [[مسیحیت انجیلی]] و در واکنش به برخی اندیشه‌های برآمده از پیوند [[الهیات مسیحی]] با [[فلسفه یونانی|فلسفه یونان]] به وجود آمد. این الهیات به طور خلاصه مبتنی بر این نظریه است که خداوند انسان را دوست دارد و دوست دارد که انسان با اراده و خواست خود، عشق خداوند را بپذیرد و به آن واکنش نشان دهد؛‌ از این رو،‌ علم خود به آینده را محدود کرده و برنامه خود برای سرانجام جهان را به اراده انسان واگذار کرده است. بدین ترتیب، خدای عالم مطلق و قادر مطلق، نمی‌داند که ما انسان‌ها چه تصمیمی در آینده خواهیم گرفت و سرانجام جهان، چگونه رقم خواهد خورد.
 
==پاراگراف دوم==
این نوع از خداباوری که انگیزه‌هایی برآمده از متن کتاب مقدس داشت و با بسیاری از دیدگاه‌های فلسفی انسان‌محور نیز هم‌خوان بود، بعدها به یکی از مناقشات بسیار جدی در الهیات مسیحی اوانجلیستی در اواخر قرن بیستم و اوایل قرن بیست و یکم تبدیل شد.
۲۰۴

ویرایش