شبیه‌ساز پرواز: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
 
== سایتهای ایرانی ==
* [http://www.iransimIrfly.ir سایت تخصصی ایرانسیم اولین سایت اختصاص یافتهو بهبزرگترین شبیهفروشگاه سازهایهوانوردی پروازایران از سال 1381]1384
 
== منابع ==
شبیه ساز پرواز .<ref>[http://www.Fsharaji.ir متن پیوند]، متن اضافی.</ref>
۱۴

ویرایش