نت‌نویسی: تفاوت میان نسخه‌ها

فاصله ها بین کلمات
(قرار دادن {{داده‌های کتابخانه‌ای}} با اطلاعات ویکی‌داده)
(فاصله ها بین کلمات)
 
* خطوط حامل (خطوط بُردار) کلان
خط‌های حامل (خط‌های بُردار) کلان، نگاره‌ای است برای نوشتن وخواندنو خواندن خط موسیقی و دقیق تر از آن برای تعیین زیر و بمی نت‌های موسیقی که متشکل از چند خط (در خط امروزی پنج خط) همراستا با فاصله‌های برابر. هر یک از خط‌ها و هر فاصله بین دو خط جایگاه یک نت معینی است و نام نت‌ها ازرویاز روی نشانه‌ای به نام کلید معین می‌شود که درابتدایدر ابتدای سمت چپ بردار قرار می‌گیرد.
نت‌ها هرچههر چه در محل پایین تری از بردار قرار بگیرند، صوتشان بم تر است.
 
* خط میزان: (barline)
۳۲۷

ویرایش