تفاوت میان نسخه‌های «فهرست سران حکومت نیجریه»

|-
! style="background:{{نظامی Rule/meta/color}};"|۱۰
| [[پرونده:NoSani imageAbacha.pngjpg|60px]]
| '''[[Saniسانی Abachaآباچا|<small>Generalژنرال</small> Saniسانی Abachaآباچا]]'''{{سخ}}<small>(۱۹۴۳–۱۹۹۸)</small>
| ۱۷ نوامبر ۱۹۹۳
| ۸ ژوئن ۱۹۹۸{{سخ}}<small>(مرگ در دفتر)</small>
! style="background:{{نظامی Rule/meta/color}};"|۱۱
| [[پرونده:Abdulsalami Abubakar detail DF-SC-02-04323.jpg|60px]]
| '''[[عبدالسلام ابو بکرابوبکر|<small>ژنرال</small> عبدالسلام ابو بکر]]'''{{سخ}}<small>(۱۹۴۲–)</small>
| ۸ ژوئن ۱۹۹۸
| ۲۹ مه ۱۹۹۹{{سخ}}<small>(استعفا داد)</small>