تفاوت میان نسخه‌های «ویکی‌پدیا:دیدگاه بی‌طرف»

←‏چیزی به نام عینیت وجود ندارد: بازخوانیِ این بند + ویرایش صوری و زبانی
جز
(←‏چیزی به نام عینیت وجود ندارد: بازخوانیِ این بند + ویرایش صوری و زبانی)
 
=== چیزی به نام عینیت وجود ندارد ===
''هرکسی با اندکی آشنایی با فلسفه این را می‌داند. پس چطور می‌شود سیاست «بی‌طرفی» را جدی گرفت.گرفت؟ بی‌طرفی و عدم جانبداری، غیر ممکنغیرممکن است. ''
 
این احتمالااحتمالاً معمول‌ترین ایرادی استایرادی‌است که ممکن است به سیاست بی‌طرفی وارد می‌سازندشود. این ایراد همچنین حاکی از معمول‌ترین کژفهمی از این سیاست است. کژفهمی‌است چون گمان می‌دارند که این سیاست سخن از عینیت می‌راند.می‌راند؛ در حالی که اصلااصلاً اینطوراین‌طور نیست. به طور خاص، این سیاست ''نمی‌گوید'' که حتی چیزی به نام عینیت ''هست'' و دیدگاهی با عینیت محض به این معنی که مقاله‌هایی که از این دیدگاه نوشته شده‌اند لاجرم حقیقت محض و عینی‌اند. این سیاست ما نیست و هدفمان نیز هم نیست! بلکه ما فهمی دیگر از ''بی‌طرف'' و ''غیرجانبدارانه'' را ملاک قرار می‌دهیم. این فهم ممکن است در نزد اکثر افراد ملاک نباشد. این سیاست خیلی ساده می‌گوید که باید مناقشات صورت‌بندی و توصیف شوند نه اینکه درگیر آنها شد. این سخن در تضاد با هیچ دیدگاه فلسفی‌ای نیست. این در واقع کاری است که فیلسوفان دائم در حال انجام آنند. نسبیت‌گرایان بلافاصله متوجه می‌شوند که این حرف با دیدگاه‌های آنان هم‌خوانی دارد.
 
اگر چیزی راجع به این جمله مناقشهمناقشه‌برانگیز برانگیزباشد، باشداین اینستاست که این دیدگاه فرض می‌کند که ''می‌توان'' مناقشات را طوری صورت‌بندی کرد که تمام طرفهایطرف‌های اصلیاصلیِ درگیردرگیر، پس از خواندن متن اذعان کنند که دیدگاهشان مشفقانه و منصفانه و کامل بیان شده‌است.شده‌است؛ و این پرسش که آیا چنین چیزی ممکن استاست، یک پرسش تجربی استتجربی‌است نه یک پرسشپرسشی فلسفی. اما امکان چنین جیزی به راحتیبه‌راحتی با نگاه کردننگاه‌کردن به مثالهایمثال‌های موجود که روزانه توسط دانشگاهیان کارکشته و دانشنامه‌نویسان و دیگران نوشته می‌شود قابل اثبات است.
 
با این همه نباید تصور شود که هیچگونههیچ‌گونه حقیقت عینی‌ای در یک دانشنامه وجود ندارد. این به این معنی است که مدارکمدارکِ به‌آسانی‌قابل‌دسترس باید به درستیبه‌درستی از منابع دست‌اول (در صورت در دسترس بودن آنها) مورد نقل و ارجاع قرارگیرندقرار گیرند، حتی اگر منابع دست‌چندمی هستند که آنها را نادرست نقل کرده‌اند.
 
وقتی صحت و سقم مطلبی را می‌توان تعیین کردکرد، بی‌طرفی ما را مجبور به واردساختن بی‌دقتی در نوشتار نمی‌کند. بی‌طرفی حکم می‌کند که چندین تفسیر برجسته پیرامون معنی یا وثوق یک اثر می‌تواند وجود داشته باشدباشد، اما خود مطلب می‌تواند در کمال عینیت مورد بررسی قرار گیردگیرد، خصوصاو این خصوصاً در مورد مدارک مدرن صادق است.
 
=== شبه علم ===
۴۹٬۷۹۷

ویرایش