باز کردن منو اصلی

تغییرات

حذف تکرار {{چهره‌های ماندگار ۱۳۸۵}}
 
{{خوشنویسی اسلامی}}
{{چهره‌های ماندگار}}
{{چهره‌های ماندگار ۱۳۸۵}}
[[رده:افراد زنده]]