اختیار معرفة رجال: تفاوت میان نسخه‌ها

صفحه‌ای تازه حاوی «'''اختیار معرفه رجال'''(عربی:اختیار معرفه الرجال) کتابی تالیف شیخ طوسی در زمی...» ایجاد کرد
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''اختیار معرفه رجال'''(عربی:اختیار معرفه الرجال) کتابی تالیف شیخ طوسی در زمی...» ایجاد کرد)
(بدون تفاوت)