مه‌رمب: تفاوت میان نسخه‌ها

(قرار دادن {{داده‌های کتابخانه‌ای}} با اطلاعات ویکی‌داده)
 
== واژه شناسی ==
یکی از معنی های «مِه‌» در زبان فارسی "بزرگ" است که در واژگان مهتر، مهستی و مهاباد نیز دیده میشود. این واژه همانند واژگان [[مه‌بانگ]] و [[مه‌گسست]] ساخته شده است. واژه ی '''رمب''' بن مضارع فعل رمبیدن است که به معنی فروریختن و ویرانش می باشد. '''مه رمب''' یعنی فروریختن و ویرانش فرجامین گیتی.
 
== همچنین ببینید==