تفاوت میان نسخه‌های «چشم مرکب»

چشم مرکب در حشرات
 
چشم مرکب عضو بینایی در بندپایانی نظیر حشرات و سخت‌پوستان است. چشم مرکب شاشان دانشمندان به این نکته پی بردند که ژنی خاص در شکل گیری چشم مرکب حشرات نقش دارد.
 
برآمدگی مرکب چشم حشرات از چشم‌های ساده بی شماری تشکیل شده که rhobdomere نام دارد. در حشرات خانگی و میوه خوار، اجزای چشم از یکدیگر جدا هستند و به همین دلیل آزادانه عمل می‌کنند. که به این روش سیستم آزاد یا باز گفته می‌شود اما در حشراتی مانند زنبور این سیستم بسته است. محققان با مطالعه بر روی این دو نوع سیستم متوجه شدند که نقصان یکی از این ژن‌ها، فضا ساز (space maker) سیستم باز را به سیستم بسته تبدیل می‌کند.
کاربر ناشناس