تفاوت میان نسخه‌های «زوج به‌هم‌تابیده»

برچسب: نیازمند بازبینی
[http://www.telcomhistory.org/vm/sciencePhonesWork.shtml تاریخ تلکم]
 
[[رده:سازگاری الکترومغناطیسی]]
[[رده:سخت‌افزار الکترونیکی]]
[[رده:سخت‌افزارهای ویدئو]]
[[رده:کابل‌ها]]
[[رده:مدارهای مخابراتی]]
[[رده:سخت‌افزارهای ویدئو]]
[[رده:سازگاری الکترومغناطیسی]]
[[رده:کابل‌های سیگنال]]