باز کردن منو اصلی

تغییرات

جز
←‏جایگزینی با [[وپ:اشتباه|اشتباه‌یاب]]: میدهیم⟸می‌دهیم، مینامیم⟸می‌نامیم
مجموعهٔ شامل عضوهای مشترک دو مجموعه را '''اشتراک''' آنها مینامیممی‌نامیم و آن را با نماد ∩ نشان میدهیممی‌دهیم مثل : A∩B
 
== تعریف ==
۲۳٬۸۴۰

ویرایش