تفاوت میان نسخه‌های «محفل روحانی»

برچسب: حذف یادکرد دارای نام
مقر این موسسه بر روی دامنه کوه کرمل در بندر حیفا است که بهاءالله این مکان را در سال ۱۸۹۰ میلادی و در طی لوح کرمل انتخاب کرده بود.<ref>Shoghi Effendi, ''The World Order of Bahá’u’lláh''. Wilmette, Illinois, Bahá'í Publishing Trust. ISBN 0877432317</ref>
{{بهائی}}
 
== وظایف ==
[[شوقی افندی]]، [[ولی امرالله]] وظایف این جمع را اینگونه بیان می‌کند:
 
«وظایف محافل روحانیه که در بلدان شرق به تبشیر دین الله مشغولند در الواح مقدسه مصرح و مثبوت. تحسین اخلاق است و تعمیم معارف. ازاله جهل و نادانی و دفع تعصبات است و تحکیم اساس دین حقیقی در قلوب و نفوس. اعتماد بر نفس است و اجتناب از تقلید. حسن ترتیب و نظم در امور است و تمسک بلطافت و نظافت در جمیع احوال و شئون. راستی و صداقت است و جرأت و صراحت و شجاعت. ترویج صنعت و زراعت است و تشیید ارکان تعاون و تعاضد. حریت و ترقی عالم نساء است و تعلیم اجباری اطفال از بنین و بنات. استحکام اصول مشورت در بین تمام طبقات است و دقت در حسن معاملات. تأکید در امانت و دیانت است و صدق نیت و طیب طینت و نجات از قیود عالم طبیعت. تقدیس و تنزیه از شرور و مفاسد قویه مستولیه بر بلاد غرب است و تمسک بر اعتدال در جمیع شئون و اوقات. تفنن و تدقیق در علوم و فنون عصریه‌است و حصر نظر در ترویج مصالح جمهور. تمعن و تفرس در الواح سماویه‌است و تطبیق نصوص الهیه بحالات و اوضاع و شئون حالیه هیأت اجتماعیه. عدم مداخله در امور مشوشه احزاب است و عدم اعتنا و تعرض بمخاصمات سیاسیه و منازعات مذهبیه و مبادی سقیمه اجتماعیه حالیه‌است. صداقت و اطاعت قلباً و لساناً باحکام مشروعه دولت و حکومت است و احتراز از مسلک و افکار و آراء واهیه مقلدین و متجددین. احترام و توقیر و تمجید و پیروی ارباب هنر و صنعت است و تکریم و تعزیز صاحبان علوم و معارف. حریت وجدانست و عدم تنقید و تعرض بعقائد و رسوم و عادات افراد و اقوام و ملل. اینست از جمله احتیاجات ضروریه امم شرقیه. اینست وظایف مبرمه محتومه اصلیه امنای رحمن، نمایندگان بهائیان، اعضای محافل روحانیه»<ref>لوح ۳۰ ک ۲ - ۱۹۲۶ بواسطه محفل روحانی مرکزی، محافل روحانی ایران</ref>
 
=== محفل روحانی محلی ===
در سطح محلی امور جامعه‌ی بهائی توسط محفل روحانی محلی اداره می‌شود. در هر شهر و روستایی که تعداد بهائیان 21 سال به بالای آن حداقل 9 نفر باشد هر سال انتخاباتی برگزار می‌گردد که در جریان آن مستقیما 9 فرد از جانب بهائیان آن محل به عضویت محفل محلی در می‌آیند.<ref name="World Religions: Baha'i Faith" />
 
== وظایف ==
وظیفهٔ محفل روحانی محلی سرپرستی همهٔ فعالیتهای محلی بهائیان از قبیل [[تبلیغ]] [[آئین بهائی]]، رهبری برنامه‌های آموزشی، انجام امور انتشارات و تألیفات، راهنمایی امور معنوی، استفاده از صندوق [[تبرعات]]، ارائهٔ نظریات به بهائیان در مورد مقررات و [[تعالیم بهائی]] و ... می‌باشد.<ref name="aeen">[[ویلیام هاچر]] و [[دوگلاس مارتین]]، «[[دیانت بهائی آئین فراگیر جهانی]]»، صفحهٔ ۱۸۸-۱۸۹</ref>
محفل روحانی محلی امور بهائیان در آن نقطه را هماهنگ می‌کند. در جامعه‌ی بهائی، شورای محلی مسئول ادارە‌ی امور جامعه است که شامل انتشار آئین بهائی، سامان‌دهی امور مربوط به تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان، نظارت بر اجرای احکام ازدواج و طلاق، کمک به نیازمندان، رفع اختلافات احتمالی بین اعضای جامعه، برگزاری مراسم روزهای تعطیل و رسیدگی به امور مالی می‌باشد.<ref name="Baha'i Faith">{{یادکرد کتاب |نام خانوادگی= Momen|نام=Moojan |کتاب=Baha'i Faith | ناشر=Oneworld |سال= 1997|شابک=9-563-85168-1-978}}</ref>
 
=== محفل روحانی ملی ===
۲۶

ویرایش