تفاوت میان نسخه‌های «محفل روحانی»

هيأت ديگری كه در سلسله مراتب نظم اداری بهائی در سطح بالاتری قرار دارد شورای ملی بهائی (محفل روحانی ملی) است. اين شورا در هر كشوری كه تعداد شوراهای محلي بهائی آن به ميزان كافي باشد تشكيل می ‌شود.<ref name="Baha'i Faith" />
 
=== وظایف ===
هر محفل روحانی ملی در حوزەی تحت حاكميت خود، مسئول ايجاد تحرّك برای فعاليتهای محافل روحانی محلی و افراد بهائی و نيز هماهنگ كردن اين فعاليتها می‌باشد. محفل روحانی ملی واسطه‌ی اصلی ارتباط و مكاتبه بين بهائيان حوزەی خود و مركز جهانی بهائی است.<ref name="Baha'i Faith" />
 
۲۶

ویرایش