تفاوت میان نسخه‌های «محفل روحانی»

=== وظایف ===
هر محفل روحانی ملی در حوزەی تحت حاكميت خود، مسئول ايجاد تحرّك برای فعاليتهای محافل روحانی محلی و افراد بهائی و نيز هماهنگ كردن اين فعاليتها می‌باشد. محفل روحانی ملی واسطه‌ی اصلی ارتباط و مكاتبه بين بهائيان حوزەی خود و مركز جهانی بهائی است.<ref name="Baha'i Faith" />
 
=== انتخابات ===
برای انتخابات محفل ملی، ابتدا نمایندگانی از مناطق مختلف یک کشور برای حضور در انجمن شور ملی(کانونشن ملی) انتخاب می‌شوند. نمایندگان حاضر در این انجمن نیز با رای مخفی و بدون تبلیغات و نامزد کردن افراد، اعضای محفل ملی را برای یک دوره‌ی یک ساله انتخاب می‌کنند.<ref name="Baha'i Faith" />
 
== تعداد محافل روحانی ملی در دنیا ==
۲۶

ویرایش