باز کردن منو اصلی

تغییرات

== رویدادهای مهم ==
=== [[اکبر هاشمی رفسنجانی]] ===
همزمان با برگزاری افتتاحیه، [[اکبر هاشمی رفسنجانی]] (رییس [[مجمع تشخیص مصلحت نظام]]) که در شمارش رای‌ها توسط [[شورای نگهبان]] نفر آخر شد و با رایی پایینی از [[تهران]] به مجلس راه یافته بود کناره گرفت.<ref>{{یادکرد وب |نام خانوادگی= |نام= |عنوان=آمار جالب مشارکت و رتبه اول های تهران: از رکورد هاشمی تا ... |نشانی=http://www.asriran.com/fa/news/203666/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%88-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D8%A7- |بازبینی= {{جا:تاریخ}}|اثر= |تاریخ= |ناشر=عصرایران |نشانی بایگانی= |تاریخ بایگانی= |کد زبان= }}</ref>
 
=== اعتبارنامهٔ نمایندگان ===