تفاوت میان نسخه‌های «ترانه‌سرا»

== پانویس ==
{{پانویس}}
ترانه سُرا درست است نه ترانه سَرا . چون سُرا از کلمه سرودن می آید و سَرا به مفهموم مکان می باشد.
 
== منابع ==
کاربر ناشناس