تفاوت میان نسخه‌های «الذریعه الی تصانیف الشیعه»

بدون خلاصه ویرایش
'''الذریعة إلی تصانیف الشیعة''' دائرةالمعارف [[کتابشناسی]] بزرگی در ۲۶۲5 جلد (و البته با احتساب جلد نهم که خود ۴ جلد است مجموعاً ۲۹ جلد) است که به همت علامه [[شیخ آقابزرگ تهرانی]] فراهم آمده و به زبان عربی<ref>{{Cite web|url = http://fa.wikishia.net/view/الذریعة_الی_تصانیف_الشیعة_(کتاب)|title = الذریعة الی تصانیف الشیعة (کتاب)|date = March 2, 2015|accessdate = April 29, 2015|website = ویکی شیعه|publisher = |last = |first =}}</ref> نوشته شده است.{{سخ}}
این اثر، به عنوان منبع دسته اول، در زمینه شناخت میراث مکتوب [[شیعه]] در قرون متمادی، تا دوره زندگانی مؤلف، شناخته می‌شود و بر اساس الفبایی عنوان اثر، به شرح حال نویسندگان و معرفی [[نسخ خطی]] آثار آنان می‌پردازد. الذریعه با ۱۱۵۵۴ صفحه ۵۵۰۹۵ کتاب و رساله را شناسایی کرده‌است.<ref>آئینه پژوهش، سال۵، ش۵–۶ (۲۹–۳۰) بهمن و اسفند ۱۳۷۳، نگاهی به کتاب الذریعه، ناصر الدین انصاری قمی، ص ۱۰۸</ref>