باز کردن منو اصلی

تغییرات

کارمند سفارتخانه سرشناس یا نخبه فرهنگی نیست
 
== نخبگان فرهنگی =
حجت الله میرزایی دکترای اقتصاد از دانشگاه علامه طباطبایی، دکتر حسین میرزایی تحصیل در کشور اتریش اکنون در سفارتخانه ایران در این کشور مشغول به کار است.طباطبایی{{مدرک}}
 
== منابع ==