سرود ملی اتحاد جماهیر شوروی: تفاوت میان نسخه‌ها

سرود ملی شوروی
(سرود ملی شوروی)
(سرود ملی شوروی)
My budem vsegda bezzavetno verny!
: ''PRIPEV''
|
|یک.
: اتحادی گسست‌ناپذیر از جماهیر آزاد،
: روس کبیر برپا ساخته که تا ابد برجا ماند.
: دژ استوار خلق، برادری‌ها تو را مستحکم ساخته!
: حزب لنین، و نیروی خلق
: ما را به پیروزمندی کمونیسم راهبر می‌گردند!
 
دو.
: از میان توفان‌ها خورشید آزادی بر ما تابیدن گرفت،
: و لنین کبیر راه را به دیدگان ما روشن ساخت:
 
همسرایی
 
سه.
: در پیروزی اندیشه‌های جاودان کمونیسم است که ما
: آینده کشور خود را می‌بینیم!
۳۸

ویرایش