سرود ملی اتحاد جماهیر شوروی: تفاوت میان نسخه‌ها

درج آهنگ
(درج سرود ملی)
(درج آهنگ)
== نسخه سال 1977 ==
[[پرونده:Ussrgymn.ogg|thumb|سرود ملی اتحاد جماهیر شوروی (نسخه باکلام)]]
[[پرونده:Hymn of ussr instrumental.ogg|thumb|نسخه بی کلام]]
{| class="wikitable sortable" table
|+
۳۸

ویرایش