سرود ملی اتحاد جماهیر شوروی: تفاوت میان نسخه‌ها

تغییر متن
(درج آهنگ)
(تغییر متن)
 
همسرایی
: در پیروزی اندیشه‌های جاودان کمونیسم است که ما
: که ما آینده کشور خود را می‌بینیم!
: و پیمان فداکارانه‌مان را با پرچم سرخ میهن پرشکوهمان
: پرشکوهمان هرگز نخواهیم گسست!
همسرایی
|}
۳۸

ویرایش