تفاوت میان نسخه‌های «کانال یک (آمریکا)»

اشتباه تلیپی
(در صفحه‌ای با عنوان غیراصلی نیازی به سرنویس دیگر کاربردها نیست)
(اشتباه تلیپی)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
| کانال زمینی ۱ =
|ماهواره ۱ = [[هاتبرد]]
| کانال ماهواره ۱ = {{چر}}۱۱۱۷۹ - Hor - ۲۷۵۰۰ - ۳11541./۴v/2500
|ماهواره ۲ =
| کانال ماهواره ۲ =
کاربر ناشناس