آندرونیکوس سوم (ترابوزان): تفاوت میان نسخه‌ها

در صفحه‌ای با عنوان غیراصلی نیازی به سرنویس دیگر کاربردها نیست.
(در صفحه‌ای با عنوان غیراصلی نیازی به سرنویس دیگر کاربردها نیست.)
{{کاربردهای دیگر|آندرونیکوس (ابهام‌زدایی)}}
{{جعبه اطلاعات حاکم
| نام = آندرونیکوس سوم{{سخ}}Ανδρόνικος Γ΄