مجموعه ورزشی انقلاب تهران: تفاوت میان نسخه‌ها

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است. ،  ۶ سال پیش
اصلاح نویسه‌های عربی
بدون خلاصۀ ویرایش
(اصلاح نویسه‌های عربی)
این مجموعه شامل امکانات ورزشی مختلف برای اجرای ورزش‌ها و بازی‌های متفاوت است. از جمله امکانات این مجموعه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد
 
'''•آكادمي•آکادمی اسكيتاسکیت مجموعه فرهنگيفرهنگی ورزشيورزشی''' انقلاب
اوليناولین سالن سرپوشيدهسرپوشیده اسكيتاسکیت كشورکشور است كهکه مجهز به كفپوشکفپوش تخصصيتخصصی اسكيتاسکیت (stilmat) ميباشدمیباشد كهکه در سال ١٣٧٨فعاليت١٣٧٨فعالیت خود را آغاز نمود
 
اسكيتاسکیت بازان در ايناین آكادميآکادمی پس از گذراندن سطوح پايهپایه ميتوانندمیتوانند به صورت تخصصيتخصصی در رشته هايهای هاكي،سرعت،نمايشي،فريهاکی،سرعت،نمایشی،فری استايل،اگرسيواستایل،اگرسیو و برد به فعاليتفعالیت خود ادامه دهند و در مسابقات استاني،كشورياستانی،کشوری و بينبین الملليالمللی شركتشرکت نمايندنمایند
 
آكادميآکادمی اسكيتاسکیت انقلاب با استفاده از كادرکادر مربيانمربیان مجرب خود تا كنونکنون بازيكنانبازیکنان زياديزیادی در رشته هايهای مختلف ايناین رشته پر هيجان،بههیجان،به تيمهايتیمهای مليملی كشورکشور معرفيمعرفی نموده است
www.enghelabskatingacademy.com
<ref name="کتاب اول" />:
•باشگاه تيراندازيتیراندازی CN
مجموعه فرهنگيفرهنگی ورزشيورزشی انقلاب در قسمت شماليشمالی مجموعه و جنب باشگاه بانوان ميباشدمیباشد.
ايناین باشگاه با امكاناتيامکاناتی شامل ٩ لاينلاین تيراندازيتیراندازی اهداف ثابت و ٦ دستگاه فالينگفالینگ تارگت آماده ارائه خدمات آموزشيآموزشی و تفريحيتفریحی در رشته هايهای تفنگ و تپانچه باديبادی به بانوان و آقايانآقایان از ٦ سال به بالا ميمی باشد.
و همچنينهمچنین با وجود مربيانمربیان بينبین الملليالمللی و قهرمانان مليملی ايناین رشته باشگاه تيراندازيتیراندازی توانسته استعدادهايياستعدادهایی برتر را وارد رقابت هايهای ليگلیگ برتر تيراندازيتیراندازی كشورکشور كندکند.
www.cnshootingclub.com /
* مجموعه تخصصی بانوان CN Club: مجموعه تخصصی بانوان با وسعت ۲۰۰۰ مترمربع، دارای پارکینگ اختصاصی و امکانات منحصربه‌فرد، از ساعت ۷ صبح الی ۲۱:۳۰ پذیرای بانوان عزیز میباشد.
۴۲٬۰۳۶

ویرایش