تفاوت میان نسخه‌های «دید مسیحیت نسبت به عیسی»

بدون خلاصه ویرایش
جز
{{مسیحیت}}
عیسی در بنمایه ی مسیحی '''پسر''' اقنوم،اقنوم دوم [[تثلیث]]، درمحسوب مسیحیتمیگردد میباشد<ref>Tertullian کهAdv. معمولاPrax. 23; برPL [[عیسی]] مسیح تطبیق داده میشود2.156-7</ref>.بر اساس الاهیاتتئولوژی مسیحمسیحی این شخص'''پسر''' همذات با پدر و روح القدس بوده و به عنوان یکی از سه شخصیت و ابعاد خدای یگانه مشخص میگردد. <ref>کتاب اصول اعتقادات کاتولیک /نقل شده از کتاب تثلیث و پسر خدا بودن عیسی، نوشتهٔ آرمان رشدی</ref> پسر را معمولا بعد حلولی خدا <ref>دکتر مهرداد فاتحی/خدای مسیحیان/بخش دوم</ref> و تجلی پدر میدانند<ref>يوحنا14: 8و9</ref>.
۳۲۳

ویرایش