باز کردن منو اصلی

تغییرات

The Clown.jpg
{{جعبه اطلاعات کتاب
| عنوان = عقاید یک دلقک
|تصویر= The Clown.jpg
| زیرنویس تصویر = طرح روی جلد کتاب
| نویسنده = [[هانریش بل]]