تفاوت میان نسخه‌های «قوس (معماری)»

# قمی پوش و پانیز
# چمله
== قسمت‌هایبخش های مختلف چفد ==
* تیزه قوس: به رأس قوسچفد وکه بالاترین نقطه قوسآن است گفته می‌شود.
* افریز: به دهانه قوسچفد گویند، فاصله بین دو پاکار.
* [[افراز (معماری)|افراز]]: به خیزبلندای قوسچفد گفته می‌شود، فاصله بین پاکار تا تیزه.
* شکرگاه: به زاویه ۲۲٫۵ درجه قوسچفد شکرگاه گفته می‌شود، اولین شکافتها و خرابی‌ها در این نقطه مشخص می‌شود، در شکرگاه بیشترین نیروی رانشی را داریم.
* ایوارگاه: به زاویه ۶۷٫۵ درجه قوس چفد ایوارگاه می‌گویند، ایوارگاه نقطه‌ای است که بیشترین نیروی فشاری قوسچفد را داریم.
* شانه: به فاصله بین شکرگاه تا ایوارگاه شانه می‌گوییمگویند.
* بالِنج یا کناله: به بخش میان پاکار تا شکرگاه را گویند.
* [[پاکار]]: به پای چفد گویند، جایی که قوسچفد از آنجا شروع می‌شود.
 
== جستارهای وابسته ==
کاربر ناشناس