تفاوت میان نسخه‌های «گرگین پسر میلاد»

جز
الگو
جز (گرگین به گرگین پسر میلاد منتقل شد)
جز (الگو)
'''گرگین''' یکی از پهلوانان ایرانی [[شاهنامه]] و پسر [[میلاد]] یکی دیگر از پهلوانان شاهنامه استشاهنامه‌است. نام او را به [[گرگ]] منسوب داشته اند،داشته‌اند، یعنی به حدت و نیروی گرگ. در زمان پادشاهی [[کیخسرو]] او را مأمور همراهی [[بیژن پسر گیو|بیژن]] در [[بیژن و گرازان|جنگ گرازان]] می کنندمی‌کنند ولی او بیژن را گمراه کرده و موجب گرفتار شدن او در دست تورانیان می شودمی‌شود.
 
==منبع==
شاهنامۀشاهنامهٔ فردوسی
 
[[رده:شخصیت‌های شاهنامه]]
{{الگو:شاهنامه}}