تفاوت میان نسخه‌های «هنری اولدنبرگ»

بدون خلاصه ویرایش
| پیوند=https://en.wikipedia.org/wiki/Henry_Oldenburg
| بازیابی=۲۳ مارس ۲۰۱۶}}
 
[[رده: متولدین دهۀ ۱۹۱۰]]
[[رده: مرگ‌های ۱۹۷۷]]
[[رده: آلمانی‌های قرن هفدهم]]
[[رده: زندانیان در برج لندن]]
[[رده: انگلیسی‌های قرن هفدهم]]
[[رده: داوری همتا]]
[[رده: سردبیران نشریه‌های دانشگاهی]]
[[رده: شخصیت‌های جامعۀ سلطنتی]]