تفاوت میان نسخه‌های «ویکی‌پدیا:انشعاب محتوا»

بازخوانی
(بازخوانی)
{{رهنمود|وپ:انشعاب}}
{{چکیده|مقالاتی که در مورددرمورد موضوعات یکسانی هستند نباید در مقالات متعددی مطرح شود که هر کدامهرکدام از این مقالات قسمتی از موضوع را بررسی کنند.}}
 
'''انشعاب محتوا''' معمولاً به خلق بدون منظور مقالات مختلف که همگی به یک موضوع می‌پردازند گفته می‌شود.
نتیجهنتیجهٔ ایجاد غیرعمدیغیرعمدیِ مقالاتمقالاتِ دارای انشعاب محتوا، مهجور شدن برخی از مقاله‌ها است یا اینکه باعث وجود مقاله‌های دارای محتوای متضاد می‌شود.
 
'''انشعاب دیدگاهی''' {{انگلیسی|POV fork}} به ایجاد عامدانهعامدانهٔ مقالاتی اطلاق می‌گردد جهت دور زدن رهنمودهای [[ویکی‌پدیا:دیدگاه بی‌طرف|دیدگاه بی‌طرف]] انجام می‌شود و این عمل معمولاً بدین جهت صورت می‌گیرد که یک زمینهزمینهٔ منفی یا مثبت در مورددرمورد مقاله‌ای یا بزرگنماییبزرگ‌نمایی شود یا اینکه بدان توجهی نشود؛ و هر دویهردوی انشعاب محتوا و انشعاب دیدگاهی مطلوبمطلوبِ ویکی‌پدیا نیستندنیستند، زیرا کهاین اینکارکار مانع از این اجماع‌یابی می‌شوندمی‌شود و بنابراین یکی از مهمترینمهم‌ترین اصول ما بدینگونهبدین‌گونه نقض می‌شود.
 
{{سیاست‌ها و رهنمودهای ویکی‌پدیا}}
۴۹٬۷۹۷

ویرایش