تفاوت میان نسخه‌های «سید عبدالواحد موسوی لاری»

https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA_%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
(https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA_%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
| occupation = روحانی، سیاستمدار
| profession =
|cabinet = [[دولت اصلاحات]]
| religion = [[اسلام]] [[شیعه]]
|signature =
کاربر ناشناس