باز کردن منو اصلی

تغییرات

←‏آناتولی: شباهت ها
 
=== بررسی ژنتیکی مصریان ===
 
==ایران==
بتازگی در سال 2013 پژوهشی در خصوص پراکندگی ژنتیکی اقوام ساکن ایران شامل [[فارس|فارس ها]]، [[کردها]]، [[آذری ها]]، [[ارمنی ها]] و ...) انجام شده است. طبق این بررسی فارس ها، ارمنی ها و [[قشقایی ها]] قرابت زیادی با یکدیگر دارند. <ref>Derenko, M., Malyarchuk, B., Bahmanimehr, A., Denisova, G., Perkova, M., Farjadian, S., & Yepiskoposyan, L. (2013). [http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0080673 Complete Mitochondrial DNA Diversity in Iranians]. PloS one, 8(11), e80673.</ref>
 
== آناتولی ==