تفاوت میان نسخه‌های «محمدرضا باهنر»

بدون خلاصه ویرایش
| office1 = [[فهرست نمایندگان دوره سوم مجلس شورای اسلامی|نماینده دوره‌های سوم]]، [[فهرست نمایندگان دوره چهارم مجلس شورای اسلامی|چهارم]]، [[فهرست نمایندگان دوره پنجم مجلس شورای اسلامی|پنجم]]، [[فهرست نمایندگان دوره هشتم مجلس شورای اسلامی|هشتم ]] و [[فهرست نمایندگان دوره نهم مجلس شورای اسلامی|نهم مجلس شورای اسلامی]]
| constituency1 = تهران ری شمیرانات و اسلامشهر
| term_start1 = ۱۳۶۷
| term_end1 = ۱۳۷۹
| predecessor1term_start2 = = ۱۳۸۷
| successor1term_end2 = ۱۳۹۵
| office2office3 = [[فهرست نمایندگان دوره دوم مجلس شورای اسلامی|نماینده دوره‌های دوم]] و [[فهرست نمایندگان دوره هفتم مجلس شورای اسلامی|هفتم مجلس شورای اسلامی]]
| constituency2constituency3 = کرمان
| term_start2term_start3 = ۱۳۶۳
| term_end2term_end3 = ۱۳۶۷
| predecessor2term_start4 = ۱۳۸۳
| successor2term_end4 = ۱۳۸۷
| predecessor3 =
| successor3 =
| birth_date = [[۱۳۳۱]]
| birth_place = [[کرمان]]