تفاوت میان نسخه‌های «چی‌واوا (ایالت چی‌واوا)»

جز
جز (←‏جایگزینی با [[وپ:اشتباه|اشتباه‌یاب]]: دانشگاهای⟸دانشگاه‌های)
{{Infobox settlement
|name = چیئوائوا
|official_name = شهر چیئوائوا (Ciudad de Chihuahua)
|settlement_type = شهر
|native_name = Chihuahua
|nickname =
|image_flag = Bandera del Municipio de Chihuahua 2006-Presente.png
|image_seal =
|image_shield = Escudo de la ciudad de chihuahua.gif
|image_skyline =
|image_caption = چشمانداز از چیئوائوا
|pushpin_map = Mexico
|image_map =
|mapsize = 220px
|map_caption = محل شهر چیئوائوا در ایالت [[ایالت چیئوائوا|چیئوائوا]]
|image_map1 =
|mapsize1 =
|map_caption1 = محل ایالت چیئوائوا در نقشه
|subdivision_type = [[فهرست کشورهای جهان بر اساس الفبای فارسی|کشور]]
|subdivision_name2 = چیئوائوا
|established_title = بنیاد شده [[گاه‌شماری هجری خورشیدی|خورشیدی]]
|established_date = ۲۰ مهر ۱۰۸۸ خورشیدی
|established_title2 = بنیاد شده [[گاه‌شماری میلادی|میلادی]]
|established_date2 = ۱۲ اکتبر ۱۷۰۹ میلادی
|established_title3 =
|established_date3 =
|area_magnitude =
|area_total_km2 =
|area_total_sq_mi =
|area_land_km2 =
|area_land_sq_mi =
|area_water_km2 =
|area_water_sq_mi =
|area_water_percent =
|area_urban_km2 =
|area_urban_sq_mi =
|area_metro_km2 =
|area_metro_sq_mi =
|population_as_of = ۲۰۱۰
|population_note =
|population_total = ۸۴۱٬۴۹۰
|population_density_km2 = auto
|population_density_sq_mi =
|population_metro =
|population_density_metro_km2 = auto
|population_density_metro_sq_mi =
|population_urban =
|timezone = [[ساعت هماهنگ جهانی|یوتی‌سی]]
|utc_offset = −7 −۷
|timezone_DST = [[منطقه زمانی مرکزی|یوتی‌سی]]
|utc_offset_DST = −6−۶
|latd= 28.63|latm=0 |lats=0 |latNS=N
|longd= 106.08|longm=0 |longs=0 | longEW=W|coordinates_display=d
|elevation_m = 1415۱۴۱۵
|website = {{Es icon}} [http://www.municipiochihuahua.gob.mx/ وب‌گاه رسمی چیئوائوا]
|footnotes =
}}
 
 
== پیشینه ==
قبل از رسیدن اسپانیاییها به این منطقه هیچ شهری در این مکان وجود نداشت، در آغاز این شهر با کشف [[معدن|معدنهایی]] در نزدیکی شهر [[سانتا اولالیا٬اولالیا، چیئوائوا|سانتا اولالیا]] (Santa Eulalia) در سال ۱۶۵۲ میلادی به دست کاپیتان اسپانیایی دیگو دل کاستییو (Diego del Castillo) تاسیستأسیس شد، با این حال، با توجه به آب و هوا و حمله هایحمله‌های پی در پی از سوی [[سرخپوست|سرخپوستان]] این مکان برای چندین سال خالی و غیر مسکونی باقی ماند. پنجاه سال بعد در سال ۱۷۰۷ میلادی [[معدن|معدنهایی]] بیشتر و بزرگتری در این منطقه کشف شد که به سرعت مردمان را دوباره به این مکان راهی کرد و این معدنها این منطقه را بسوی ثروت و رفاه مردم آن برد.
 
در سال ۱۷۰۹ میلادی با تصمیم فرماندار منطقه [[آنتونیو دزا ی اویوا]] (Antonio de Deza y Ulloa) این شر میان ۲ رودخانه که در منطقه بود به طور رسمی تاسیستأسیس شد.
قبل از رسیدن اسپانیاییها به این منطقه هیچ شهری در این مکان وجود نداشت، در آغاز این شهر با کشف [[معدن|معدنهایی]] در نزدیکی شهر [[سانتا اولالیا٬ چیئوائوا|سانتا اولالیا]] (Santa Eulalia) در سال ۱۶۵۲ میلادی به دست کاپیتان اسپانیایی دیگو دل کاستییو (Diego del Castillo) تاسیس شد، با این حال، با توجه به آب و هوا و حمله های پی در پی از سوی [[سرخپوست|سرخپوستان]] این مکان برای چندین سال خالی و غیر مسکونی باقی ماند. پنجاه سال بعد در سال ۱۷۰۷ میلادی [[معدن|معدنهایی]] بیشتر و بزرگتری در این منطقه کشف شد که به سرعت مردمان را دوباره به این مکان راهی کرد و این معدنها این منطقه را بسوی ثروت و رفاه مردم آن برد.
 
در طول جنگ [[استقلال مکزیک]]، این شهر شاهد اقدامات کمی بود. با این حال، در چیئوائوا بود که پدر استقلال مکزیک، [[میگل ایدالگو ی کوستییا|میگل ایدالگو]]، در کاخ فدرال چیئوائوا زندانی و در سال ۱۸۱۱ میلادی در کاخ دولت در همین شهر توسط اسپانیایی هااسپانیایی‌ها اعدام شد.
در سال ۱۷۰۹ میلادی با تصمیم فرماندار منطقه [[آنتونیو دزا ی اویوا]] (Antonio de Deza y Ulloa) این شر میان ۲ رودخانه که در منطقه بود به طور رسمی تاسیس شد.
 
در طول جنگ [[استقلال مکزیک]]، این شهر شاهد اقدامات کمی بود. با این حال، در چیئوائوا بود که پدر استقلال مکزیک، [[میگل ایدالگو ی کوستییا|میگل ایدالگو]]، در کاخ فدرال چیئوائوا زندانی و در سال ۱۸۱۱ میلادی در کاخ دولت در همین شهر توسط اسپانیایی ها اعدام شد.
 
در طول [[حمله فرانسه به مکزیک]] در سال ۱۸۶۴ تا ۱۸۶۷ میلادی این شهر توسط [[رئیس جمهور]] وقت [[مکزیک]] [[بنیتو خوارس]](Benito Juárez)، به عنوان شهر مقر دولت خود در تبعید اعلام شد.
 
این شهر در [[انقلاب مکزیک]] (۱۹۱۰ -۱۹۱۷۱۹۱۰–۱۹۱۷ میلادی) نقش مهمی داشت، و در آن زمان به پایگاه عملیات برای ارتش شمالی "«دیویسون دل نورته"» (División del Norte) به رهبری [[پانچو وییا]] تبدیل شد بود.
 
== نام ==
گفته میشودمی‌شود که نام این شهر از زبان [[تراهومارا]] می آیدمی‌آید که برگردان آن به فارسی "«بین دو آب"» می شودمی‌شود. والی عبارت هاییعبارت‌هایی دیگری برای این نام وجود دارد که آن را به زبانهای [[زبان ناهواتل|ناهواتل]] و یا [[آپاچی (قبیله)|آپاچی]] پیوند میدهدمی‌دهد که برگردان آنها به فارسی "«مکان پر از سوراخ سنگ"» و یا "«محل خشک و شنی" می» شودمی‌شود. در هر صورت نام این مکان به پیش از ورود اسپانیاییها به این منطقه بوده است.
 
گفته میشود که نام این شهر از زبان [[تراهومارا]] می آید که برگردان آن به فارسی "بین دو آب" می شود. والی عبارت هایی دیگری برای این نام وجود دارد که آن را به زبانهای [[زبان ناهواتل|ناهواتل]] و یا [[آپاچی (قبیله)|آپاچی]] پیوند میدهد که برگردان آنها به فارسی "مکان پر از سوراخ سنگ" و یا "محل خشک و شنی" می شود. در هر صورت نام این مکان به پیش از ورود اسپانیاییها به این منطقه بوده است.
 
== امروزه ==
مهممهم‌ترین ترین ویژگی هایویژگی‌های این شهر منطقه هایمنطقه‌های [[صنعتی]] آن است، که در آن [[شرکت|شرکتهای]] خارجی در ان [[کارخانه|کارخانه‌های]] بسیاری دارند، و هزاران نفر از مردم این شهر را استخدام می کنندمی‌کنند. این صنعت نیز نیاز به تحصیل کردگان، هم برای تولید و هم برای مدیریت دارد، که این آموزش توسط [[دانشگاه|دانشگاه‌های]] [[دانشگاه خصوصی|خصوصی]] و [[دانشگاه عمومی|دولتی]] ارائه می شودمی‌شود.
 
بخش تجاری شهر نیز رشد بسیاری داشته است که به طور مستقیم مربوط به افزایش چشم گیر طبقه متوسط در این شهر است. دستمزدهای که به مدیریت و کارکنان فنی سطح بالا پرداخت توسط کارخانه‌ها پرداخت میشودمی‌شود جریان پول نقد را طوری فراهم میکندمی‌کند که به بخش تجاری این شهر کمک بسیاری میرساند،می‌رساند، گفتنی است که این شرایط بر خلاف اکثر شهرستانهای [[مکزیک]] است.
مهم ترین ویژگی های این شهر منطقه های [[صنعتی]] آن است، که در آن [[شرکت|شرکتهای]] خارجی در ان [[کارخانه|کارخانه‌های]] بسیاری دارند، و هزاران نفر از مردم این شهر را استخدام می کنند. این صنعت نیز نیاز به تحصیل کردگان، هم برای تولید و هم برای مدیریت دارد، که این آموزش توسط [[دانشگاه|دانشگاه‌های]] [[دانشگاه خصوصی|خصوصی]] و [[دانشگاه عمومی|دولتی]] ارائه می شود.
 
زندگی شبانه در این شهر پر جنب و جوش است، به خصوص در مرکز شهر، که در آن برخی از خانه هایخانه‌های بزرگ قبل از [[انقلاب مکزیک|انقلاب]] را به [[کاباره]] ها‌ها و [[باشگاه شبانه]] تبدیل کردند که بسیاری از آنان بهترین باندهای [[کنسرت|موزیک زنده]] چیئوائوا را در بر دارند.
بخش تجاری شهر نیز رشد بسیاری داشته است که به طور مستقیم مربوط به افزایش چشم گیر طبقه متوسط در این شهر است. دستمزدهای که به مدیریت و کارکنان فنی سطح بالا پرداخت توسط کارخانه‌ها پرداخت میشود جریان پول نقد را طوری فراهم میکند که به بخش تجاری این شهر کمک بسیاری میرساند، گفتنی است که این شرایط بر خلاف اکثر شهرستانهای [[مکزیک]] است.
 
زندگی شبانه در این شهر پر جنب و جوش است، به خصوص در مرکز شهر، که در آن برخی از خانه های بزرگ قبل از [[انقلاب مکزیک|انقلاب]] را به [[کاباره]] ها و [[باشگاه شبانه]] تبدیل کردند که بسیاری از آنان بهترین باندهای [[کنسرت|موزیک زنده]] چیئوائوا را در بر دارند.
 
== شهرهای خواهرخوانده ==
شهر چیئوائوا ۷ شهر [[خواهرخواندگی (شهرها)|خواهرخوانده]] دارد.
* {{flagicon|USA}} [[آلبوکرکی]]٬، [[ایالات متحده آمریکا|آمریکا]]
* {{flagicon|USA}} [[پوئبلو٬پوئبلو، کلرادو|پوئبلو]]٬، [[ایالات متحده آمریکا|آمریکا]]
* {{flagicon|MEX}} [[انسنادا٬انسنادا، باخا کالیفرنیا|انسنادا]]٬، [[مکزیک]]
* {{flagicon|MEX}} [[سیوداد خوارس٬خوارس، چیئوائوا|سیوداد خوارس]]٬، [[مکزیک]]
* {{flagicon|USA}} [[ال پاسو]]٬، [[ایالات متحده آمریکا|آمریکا]]
* {{flagicon|USA}} [[فرزنو]]٬، [[ایالات متحده آمریکا|آمریکا]]
* {{flagicon|PRC}} [[هاربین]]٬، [[جمهوری خلق چین|چین]]
 
== نگارخانه ==
 
<gallery>
پرونده:Palace and fountains.JPG|کاخ فدرال (اکنون موزه)
پرونده:La Presidencia de Chihuahua.jpg|سالن شهر
پرونده:ChihNave.jpg|کلیسای ناوه
پرونده:ChihuahuaZocalo.jpg|مرکز شهر
پرونده:Angel chihuahua.jpg|فرشته آزادی با کاخ دولت در زمینه
{{پانویس}}
 
[[رده:چیئوائوا٬چیئوائوا، چیئوائوا]]
[[رده:ایالت چیئوائوا]]
[[رده:بنیان‌گذاری‌شده‌ها در ۱۷۰۹ (میلادی) در اسپانیای نو]]
۲٬۹۳۲

ویرایش