باز کردن منو اصلی

تغییرات

|-
|rowspan=4|۱۹۹۰
|''[[روح (فیلم ۱۹۹۰)|روح]]''
|نامزدی - [[جایزه اسکار بهترین موسیقی فیلم]]
|-