تفاوت میان نسخه‌های «چالش فراهنجار یک میلیون دلاری»

جز
'''ﭼﺎﻟﺶچالش فرامعمول ﯾکیک ﻣﯿﻠﯿﻮﻥمیلیون ﺩﻻﺭﯼدﻻری''' ({{lang-en|One Million Dollar Paranormal Challenge}}) اشاره به پرداخت پاداش یک میلیون دلار توسط [[بنیاد آموزشی جیمز رندی|بنیاد رندی]] ﺑﻪبه کﺴﯽکسی کﻪکه ﺑﺘﻮﺍﻧﺪبتوﺍند ﺩﺭدر ﺷﺮﺍﯾﻂشرﺍیط ﺩﻗﯿﻖدقیق ﺁﺯﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽﺁزمایشگاهی ﺷواﻫﺪﯼشواهدی ﺑﺮﺍﯼبرﺍی ﻭﺟﻮﺩوجود ﭘﺪﯾﺪﻩها،پدیده‌ها، ﻧﯿﺮﻭینیروی ﻏﯿﺮﻋﺎﺩﯼغیرعادی ﯾﺎیا ﻓﺮﺍﻃﺒﯿﻌﯽفرﺍطبیعی ﺑﯿﺎﻭﺭﺩ،بیاورد، دارد.
 
== منابع ==
{{پانویس|چپ‌چین=بله}}
* {{یادکرد-ویکی|پیوند =https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=One_Million_Dollar_Paranormal_Challenge&redirect=no&oldid=655737017|عنوان = One Million Dollar Paranormal Challenge|زبان =انگلیسی|بازیابی =۱۸ آوریل ۲۰۱۵}}
[[رده:جایزه‌ها برای اثبات پدیده‌های فراطبیعی]]