تفاوت میان نسخه‌های «سگ جنگلی سوماترایی»

صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات آرایه زیستی | نام =سگ جنگلی سوماترایی | status = EN| trend = down | status_system =...» ایجاد کرد
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات آرایه زیستی | نام =سگ جنگلی سوماترایی | status = EN| trend = down | status_system =...» ایجاد کرد)
برچسب‌ها: عدم استفاده از یادکرد و پانویس افزودن پیوند بیرونی به جای ویکی‌پیوند
(بدون تفاوت)
۱۵۴

ویرایش