تفاوت میان نسخه‌های «مارپیچ سکوت»

بدون خلاصه ویرایش
برچسب: حذف منبع
<ref>[https://nl.wikipedia.org/wiki/Conformisme Conformisme]</ref>
<ref>[https://nl.wikipedia.org/wiki/Tirannie_van_de_meerderheid Tirannie van de meerderheid]</ref>
<ref>Neolle-Neumann, Elisabeth (1993). The spiral of silence: Public opinion, our social skin. Chicago: University of Chicago Press.</ref> <ref>Wedel, T (1994). "The spiral of silence in popular culture: applying a public opinion theory to radio station popularity". California State University.</ref> <ref>Tichenor, P. J; Wackman, D. B (1973). "Mass media and community public opinion". American Behavioral Scientist 16 (4): 593–606. doi:10.1177/000276427301600408.</ref> <ref>Einde</ref> <ref>Hamidresa Bourhani</ref>
[[رده:ارتباطات]]
[[رده:افکار عمومی]]
۵۹

ویرایش