تفاوت میان نسخه‌های «گرداب سکوت»

جز
برچسب: افزودن پیوند بیرونی به جای ویکی‌پیوند
برچسب: پیوند بیش از حد به ویکی‌های دیگر
گرداب سکوت یک نظریه از علوم ارتباطات است که توسط دانشمند آلمانی الیزابت نوئل نیومن [https://nl.wikipedia.org/wiki/Elisabeth_Noelle-Neumann (Elisabeth Noelle-Neumann]) گسترش یافته است.. نظریه گرداب سکوت باور دارد که بر اساس قدرت رسانه‌ای می‌توان عقاید مخالف و انحرافی را مأیوس ساخت و اجازه داد در گرداب سکوت به فراموشی سپرده شوند.
 
به نظر نیومن([https://nl.wikipedia.org/wiki/Elisabeth_Noelle-Neumann Neumann])می‌باید در تأثیر همه پیام‌ها با هم و در یک مجموعه به جستجو پرداخت و نه تنها در پیامهای جداگانه و منفرد آنگونه که مدل کلاپر(Klapper) در سال ۱۹۶۰ پیشنهاد کرده بود.
گرداب سکوت یک نظریه از علوم ارتباطات است که توسط دانشمند آلمانی الیزابت نوئل نیومن [https://nl.wikipedia.org/wiki/Elisabeth_Noelle-Neumann (Elisabeth Noelle-Neumann]) گسترش یافته است.. نظریه گرداب سکوت باور دارد که بر اساس قدرت رسانه‌ای می‌توان عقاید مخالف و انحرافی را مأیوس ساخت و اجازه داد در گرداب سکوت به فراموشی سپرده شوند.
به نظر نیومن([https://nl.wikipedia.org/wiki/Elisabeth_Noelle-Neumann Neumann])می‌باید در تأثیر همه پیام‌ها با هم و در یک مجموعه به جستجو پرداخت و نه تنها در پیامهای جداگانه و منفرد آنگونه که مدل کلاپر(Klapper) در سال ۱۹۶۰ پیشنهاد کرده بود.
 
== تأثیر تلویزیون ==
به نظر او ([https://nl.wikipedia.org/wiki/Elisabeth_Noelle-Neumann Neumann]) اگر محققان قبلاً موفق نشدند تأثیرات رسانه‌ها را نشان دهند به این دلیل بوده است که آنها ارتباط تدریجی که رخ داده را بحساب نمی‌آوردند. از آنجا که بینندگان تلویزیون دانش و نظرات خود را می‌توانستند به غیر بینندگان نیز منتقل سازند، محققان نمی‌توانستند پیش از این تفاوتی بین این دو گروه بیابند، و تأثیرات ادعا شده توسط تلویزیون بر مخاطبان را نشان دهند.
اینکه تلویزیون هیچ تأثیری بر عموم مردم ندارد را نیومن ([https://nl.wikipedia.org/wiki/Elisabeth_Noelle-Neumann Neumann]) اینگونه مقایسه می‌کند که یک فیل را استتار کرده باشیم. تأثیرات آنچنان بسیار بزرگ هستند که به همین دلیل ما نمی‌توانیم آنها را ثبت کنیم.
 
== اصول گرداب سکوت ==
۱ مردم غیر منطقی هستند. آنها احساسات خود را دنبال می‌کنند.
 
۲ بنا به نظر نیومن ([https://nl.wikipedia.org/wiki/Elisabeth_Noelle-Neumann Neumann])بطور عمده اگر نوع رسانه استفاده شده انتخابی نباشد قدرت رسانه بزرگ است، مانند تلویزیون که یک رسانه غیر انتخابی است. (در زمان نیومن تعداد روزنامه‌هایی که خوانندگان می‌توانستند انتخاب کنند از کانال‌های تلویزیون که بینندگان استفاده می‌کردند بیشتر بوده است)
 
۳ تأثیر رسانه‌ها بد و قابل سرزنش است.
۱ انباشتگی: پیام‌های رسانه‌ای تکرار می‌شود (موضوع در روزنامه، در تلویزیون، در اینترنت). احتمال اینکه فرد اخبار را نشنیده باشد بنا به تکرار خبر در فواصل منظم بسیار کوچک است. (یک بولتن خبری هر ساعت)
 
۲ هماهنگی: مردم برای ترس از انزوای اجتماعی خود را با دیدگاه‌های غالب هماهنگ می‌سازند، آنها تلاش می‌کنند خودشان را آنگونه که درک شوند با افکار عمومی همگام سازند. این امر برای ایستگاه‌های تلویزیونی نیز معتبر است، زیرا آنها نیز روی عقاید حساب می‌کنند، [[روزنامه نگاران]] تصمیم می‌گیرند که چه موضوعات دارای ارزش خبری هستند یا نه. انتخاب روزنامه نگاران اغلب مشابه هستند و آنها همچنین خودشان را آنچنان با نگرش‌های غالب وفق می‌دهند که ساخت گزارش از رویدادهای خاص در رسانه‌های مختلف تا حد زیادی با یکدیگر سازگار باشد. «[https://en.wikipedia.org/wiki/Pack_journalism بسته روزنامه نگاریروزنامه‌نگاری]» به این پدیده اشاره دارد.
 
۳ حوزه عمومی: به نظر نیومن([https://nl.wikipedia.org/wiki/Elisabeth_Noelle-Neumann Neumann])انسان، به شدت وابسته به محیط اطراف خویش است. فرد از طریق رسانه‌های جمعی اطلاعات اطراف خویش را کسب می‌کند و با کمک همان اطلاعات نظر شخصی خود را بوجود میاورد. از آنجا که رسانه‌ها در حوزه عمومی عمل می‌کنند و مداوم تعداد بیشتری از مردم را جذب می‌کنند توانایی ایجاد گرداب سکوت و تقویت آنرا نیز دارا هستند. شخصی که فکر می‌کند نظر او با دیدگاه غالب سازگار است، بیشتر تمایل دارد نظر خود را بازگو کند تا شخصی که مخالف دیدگاه غالب است و متقاعد نشده.
 
== ماهیت نظریه گرداب سکوت ==
مردم از انزوای اجتماعی هراسانند؛هراسانند.
 
برای جلوگیری از انزوا، فضای نظری را از نزدیک تحت نظارت قرار می‌دهند؛می‌دهند.
 
اطلاعات در مورد فضای نظری را از دو منبع بدست میآورندمی‌آورند
* مشاهدات شخصی / ارتباط میان فردی
* رسانه‌های جمعی به ویژه تلویزیون
 
== منابع ==
{{پانویس|۲}}<ref>[//nl.wikipedia.org/wiki/Zwijgspiraal zwijgspiraal]</ref><ref>[//nl.wikipedia.org/wiki/Conformisme Conformisme]</ref><ref>[//nl.wikipedia.org/wiki/Tirannie_van_de_meerderheid Tirannie van de meerderheid]</ref><ref>Neolle-Neumann, Elisabeth (1993). The spiral of silence: Public opinion, our social skin. Chicago: University of Chicago Press.</ref> <ref>Wedel, T (1994). "The spiral of silence in popular culture: applying a public opinion theory to radio station popularity". California State University.</ref> <ref>Tichenor, P. J; Wackman, D. B (1973). "Mass media and community public opinion". American Behavioral Scientist 16 (4): 593–606. doi:10.1177/000276427301600408.</ref> <ref>Hamidresa Bourhani</ref>
{{پانویس}}<ref>[https://nl.wikipedia.org/wiki/Zwijgspiraal zwijgspiraal]</ref>
<ref>[https://nl.wikipedia.org/wiki/Conformisme Conformisme]</ref>
<ref>[https://nl.wikipedia.org/wiki/Tirannie_van_de_meerderheid Tirannie van de meerderheid]</ref>
<ref>Neolle-Neumann, Elisabeth (1993). The spiral of silence: Public opinion, our social skin. Chicago: University of Chicago Press.</ref> <ref>Wedel, T (1994). "The spiral of silence in popular culture: applying a public opinion theory to radio station popularity". California State University.</ref> <ref>Tichenor, P. J; Wackman, D. B (1973). "Mass media and community public opinion". American Behavioral Scientist 16 (4): 593–606. doi:10.1177/000276427301600408.</ref> <ref>Hamidresa Bourhani</ref>
[[رده:ارتباطات]]
[[رده:افکار عمومی]]