تفاوت میان نسخه‌های «گرداب سکوت»

 
== ماهیت نظریه گرداب سکوت ==
# مردم از انزوای اجتماعی هراسانند.
#
 
# برای جلوگیری از انزوا، فضای نظری را از نزدیک تحت نظارت قرار می‌دهند.
#
 
# اطلاعات در مورد فضای نظری را از دو منبع بدست می‌آورند
# * مشاهدات شخصی / ارتباط میان فردی
# * رسانه‌های جمعی به ویژه تلویزیون
#
 
# رسانه‌های جمعی تصویر نسبتاً هماهنگی از واقعیت را منتشر می‌کنند،
#
 
# با گذشت زمان تنها تعداد کمی از مردم ابراز نظری در برابر افکار عمومی غالب خواهند داشت. عقاید مخالف در گرداب سکوت از بین خواهند رفت. اما مردم هسته اصلی را تشکیل می‌دهند، آنها می‌توانند فرایند گرداب جدیدی را آغاز کنند که در نهایت یک نظر دیگر نیز منقرض گردد.
#
 
== منابع ==
۵۹

ویرایش