تفاوت میان نسخه‌های «صمد سرداری‌نیا»

* ''[[باکو شهر نفت و موسیقی]]'' (۱۳۸۵)
* ''[[جنگ قره‌باغ]]'' (۱۳۸۴)
* ''[[مشاهیر آذربایجان (در دو جلد)]]'' (۱۳۷۹)
* ''[[نقش مرکز غیبی تبریز در انقلاب مشروط‌یت ایران]]'' (۱۳۶۳)
* ''[[علی مسیو:مسیو؛ رهبر مرکز غیبی تبریز]]'' (۱۳۵۹)
* ''[[باقرخان سالار ملی]]'' (۱۳۶۹)
* ''[[ملانصرالدین در تبریز]]'' (؟)
* ''[[تاریخ روزنامه و مجله‌های آذربایجان]]'' (؟)
* ''[[ایروان یک ولایت مسلمان نشین بود]]'' (؟)
* ''[[تبریز در نهضت تنباکو]]'' (؟)
* ''[[آذربایجان پیشگام جامعه مدنی]]'' (؟)
* ''[[قره باغ در گذرگاه تاریخ]]'' (؟)
* ''[[امیرحشمت نیساری؛ قهرمان مشروطه]]'' (؟)
 
== منابع ==
۵

ویرایش