تفاوت میان نسخه‌های «گرداب سکوت»

# با گذشت زمان تنها تعداد کمی از مردم ابراز نظری در برابر افکار عمومی غالب خواهند داشت. عقاید مخالف در گرداب سکوت از بین خواهند رفت. اما مردم هسته اصلی را تشکیل می‌دهند، آنها می‌توانند فرایند گرداب جدیدی را آغاز کنند که در نهایت یک نظر دیگر نیز منقرض گردد.
 
 
{{[https://nl.wikipedia.org/wiki/Zwijgspiraal {{ترجمه از متن زبان هلندی]}}]
 
== منابع ==
۵۹

ویرایش